Cookie Policy

 

 

 

 

 

Privacyverklaring Leonie Rutten

Leonie Rutten, gevestigd aan de Rossumerstraat 7 te Oldenzaal, Leonie Rutten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring is opgesteld om opdrachtgevers en clienten van Leonie Rutten te informeren over de wijze waarop omgegaan wordt met persoonsgegevens en welke rechten en plichten beide partijen hebben. 

Contactgegevens: 
Leonie Rutten
Rossumerstraat 7
7573 GE Oldenzaal
Tel: 06-22696272
KVK: 69807027 
www.leonierutten.nl

1: Waarom worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?
Leonie Rutten verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie van opdrachtgevers/cliënten doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (bij betalingen)

2: Welke juridische grondslag heeft het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens?
Leonie Rutten verzamelt en verwerkt de gegevens van opdrachtgevers/cliënten voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten bij je af te leveren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Leonie Rutten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Leonie Rutten vraagt de cliënten toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Dit doet Leonie Rutten om vooraf duidelijk te krijgen dat de cliënt zich bewust is van, en akkoord is met het opslaan van persoonsgegevens. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Leonie Rutten, een dossier aanlegt. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde stappen en interventies.  Daarnaast dient de schriftelijke toestemming om bij controle aan te tonen dat toestemming is verleend door de cliënt. 

De cliënt is niet verplicht toestemming te geven. Mocht de cliënt geen toestemming geven, dan heeft Leonie Rutten het recht om de cliënt niet in behandeling te nemen. De toestemming kan door cliënt op elk moment worden ingetrokken. Leonie Rutten heeft dan het recht om het coachtraject met onmiddellijke ingang te stoppen.

3. Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Leonie Rutten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe worden de persoonsgegevens opgeslagen?
Binnen de organisatie maakt Leonie Rutten gebruik van email. De e-mail verloopt via de mailserver van SiteGround hosting. SiteGround voldoet aan de standaardwaarde binnen de AVG gestelde eisen. De website van Leonie Rutten wordt gehost bij een externe partner SiteGround. Onze partner treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens. Zie voor meer informatie https://www.siteground.com/privacy.htm. 

Leonie Rutten heeft met de volgende partijen een verwerkersovereenkomst:
Mailchimp 
Google Analytics

Hoe is de  (elektronische) beveiliging van Leonie Rutten geregeld?
Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt Leonie Rutten de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden. 


Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Leonie Rutten bewaart de persoonsgegevens tot vijf jaar nadat een cliënt zijn begeleiding heeft beëindigd.


Maakt Leonie Rutten gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Leonie Rutten maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering over de wijze waarover besluiten worden genomen.


8: Welke gegevens zijn verplicht om te verstrekken aan Leonie Rutten?

Indien Leonie Rutten diensten aan biedt via zijn website en vraagt om gegevens van (potentiële) cliënten, kan Leonie Rutten verplicht in te vullen velden instellen. Wil een (potentiële) cliënt gebruik maken van de diensten via de website van Leonie Rutten, dan zijn zij verplicht de velden gemarkeerd met een “*” in te vullen. 

Wat zijn de rechten van de cliënt?
A: De cliënt heeft recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Op verzoek van cliënt worden de gegevens met cliënt gedeeld. 
B: De cliënt heeft het recht op rectificatie. Op verzoek van cliënt worden de gegevens aangepast indien deze door Leonie Rutten onjuist of fout zijn verwerkt. 
C: De cliënt heeft het recht op het indienen van een klacht. De cliënt kan een klacht over het opslaan of verwerken van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
D: De cliënt heeft het recht op overdracht. Zodra de cliënt over wil stappen op een andere partij die soortgelijke diensten aan biedt, kan de cliënt verzoeken om zijn/haar persoonsgegevens over te dragen aan de nieuwe partij. 
E: Recht op het stoppen van het gebruiken van de gegevens. Zodra cliënt niet meer wil dat de persoonsgegevens bij Leonie Rutten worden gebruikt, kan cliënt verzoeken om het gebruik van die persoonsgegevens te stoppen.

Leonie Rutten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Leonie Rutten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via contact@leonierutten.nl.