Talenten motivatie analyse

Het succes van uw organisatie is afhankelijk van de competenties en talenten van uw medewerkers. Zet medewerkers in op hun kwaliteiten. Mensen doen graag waar ze goed in zijn. Dit verhoogt het werkplezier, de motivatie en de productiviteit.

Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse jouw medewerker centraal. De TMA-talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA-talentenanalyse is een ideaal middel bij selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-beroepskeuze- en re-integratie vraagstukken.

De TMA-Talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart. Ook brengt het inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. Jouw medewerker krijgt concrete handvatten om zichzelf optimaal te versterken en te ontwikkelen, maar ontdekt ook wat energie kost en waar persoonlijke valkuilen liggen.

Kennis van drijfveren en talenten
Authenticiteit op de werkvloer, is eigenlijk niets anders dan gehoor geven aan de unieke kwaliteiten en talenten van medewerkers. Daar waar talent optimaal benut wordt, excelleren medewerkers. Ze tillen zichzelf namelijk makkelijker naar een hoger niveau. En indirect dus ook de organisatie.

De TMA is een uitstekend loopbaan assessment. Het geeft inzicht in drijfveren en talenten en biedt daarmee veel mogelijkheden. Je ontdekt welke functies bij jouw medewerkers passen, maar ook hoe zij in hun huidige functie staan. Waar lopen zij tegenaan, welke uitdagingen brengt dat met zich mee en waarom?

Wat een werknemer daadwerkelijk allemaal aan talenten in huis heeft, is uitsluitend vast te stellen met een objectieve meting. Dan pas wordt duidelijk welke competenties een werknemer nu nog niet laat zien, maar die wel degelijk gemakkelijk te ontwikkelen zijn. Op die competenties valt de meeste winst te boeken. Dat zijn de verborgen schatten die je als organisatie gemakkelijk kunt aanboren en waar zowel werknemer als werkgever bij floreren.

Hoe werkt het?
Bij een TMA analyse kan er gebruik gemaakt worden van de volgende analyses:

  • Persoonlijkheidsanalyse (TMA);
  • Teamanalyse; 
  • 90 en 360 graden feedback;
  • Capaciteiten analyse; 

Nieuwsgierig naar een TMA rapportage?
Bekijk het volgende voorbeeld TMA_Kandidaat_Rapportage

Meer informatie?
Je kunt de analyse doen in combinatie met 1 of 2 sessies. Wil je meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.