Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kan leiden tot gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en/of arbeidsongeschiktheid.

Van jongs af aan worden wij klaar gestoomd voor het werkende leven. Welk pad je hierin bewandeld ben je vrij in. Maar wat als er zich tijdens jouw carrièrereis onvoorziene werkomstandigheden voordoen? Denk hierbij aan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten of misschien wel een veelte hoge werkdruk. Deze factoren kunnen leiden tot stress of misschien wel een burn-out.

Feiten en cijfers

Feiten psychosociale arbeidsbelasting (Bron: NEA 2018)

Bij 57 procent van de in 2018 in Nederland gemelde beroepsziekten speelt psychosociale arbeidsbelasting een rol. Het gaat daarbij voornamelijk om overspannenheid en burn-out. Daarmee vormen psychische aandoeningen veruit de grootste categorie van (gemelde) beroepsziekten.
Grafiek percentage Psychosociale arbeidsbelasting (Bron: NEA 2018)

Wat kan én moet een werkgever doen?

Goed om te weten: je werkgever is verplicht om grensoverschrijdend gedrag en een te hoge werkdruk te voorkomen. In artikel 3 lid 2 van de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever beleid moet vaststellen dat gericht is op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de juiste ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie, dit is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Een (pro) actieve benadering werkt

Uiteraard is het van groot belang dat een aantal zaken rondom PSA zijn vastgelegd in onze wet- en regelgeving. Daarnaast is het erg belangrijk dat werkgevers een (pro) actieve houding hebben ten aanzien van dit onderwerp. Zo kunnen zij de hulp inschakelen van een deskundige. Samen met deze deskundige gaat het bedrijf aan de slag met bijvoorbeeld een verbeterplan rondom de vitaliteit van werknemers. Onderwerpen als de balans tussen werk én privé, grenzen aangeven en werkgeluk komen aan bod. Duurzame inzetbaarheid staat bij bedrijven trouwens ook steeds hoger op het lijstje, een goede ontwikkeling!

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Naast de verantwoordelijkheid die ligt bij de werkgever is het belangrijk dat je zelf je grenzen aangeeft als het PSA betreft.  Dit kan enorm lastig zijn omdat het mogelijk een onderwerp/onderwerpen betreft die je liever niet bespreekt. Mijn advies: verzamel al je moed en praat er wel over. Heel vaak blijven dit soort onderwerpen sudderen vanwege schaamte en het gevoel van falen wanneer je je kwetsbaar opstelt. Dit laatste is absoluut niet het geval, je bent juist sterk wanneer je in dit soort situaties kiest voor jezelf. Gelukkig gaan steeds meer mensen dit inzien en is het steeds vaker gespreksonderwerp. Ik ben voor!

Aan de slag!

Inmiddels heb ik meerdere workshops & stresspreventie programma’s opgesteld welke hun steentje bij kunnen dragen als het gaat om de vermindering van stressklachten bij werknemers. Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Ga dan even naar www.leonierutten.nl voor een overzicht van mijn workshops/programma’s of neem direct contact met mij op via contact@leonierutten.nl of 06 22696272.