DISC-workshop voor teams

De DISC Persoonlijkheidsanalyse brengt de complexiteit van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Het geeft niet alleen inzicht in eigen gedrag, krachten en valkuilen, maar ook in dat van anderen.

Waarom is het voor sommige mensen een uitdaging om te gaan met veranderingen, terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen in een team altijd de leiding en volgen anderen liever? En waarom zijn sommige mensen onafhankelijk en hechten anderen aan consensus? De DISC-workshop voor teams, geeft antwoord op deze vragen. DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen. Zonder waardeoordeel.

DISC voor teams

De DISC-teamworkshop geeft inzichten in het eigen gedrag én dat van collega’s. Het stelt medewerkers in staat teamleden te benaderen zoals de teamleden benaderd willen worden. Het aloude ‘behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’, biedt helaas niet altijd soelaas. Door teamleden te benaderen op een manier, die wél bij ze past, worden conflicten voorkomen, is de samenwerking prettiger, de communicatie effectiever en komt het team samen tot een beter resultaat.

Betere communicatie en samenwerking dankzij DISC
Het ingewikkelde van communicatie, zeker in een team, is dat we niet weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt. We interpreteren andermans gedrag (en communicatie) vanuit ons eigen referentiekader met onze eigen behoeften en bedoelingen. We vullen het voor de ander in. Het doen van deze aannames kan in een team, maar feitelijk in elke relatie, voor problemen zorgen.

DISC maakt voorkeursstijlen op het gebied van communicatie en samenwerking helder. Wanneer er inzicht is in deze verschillende stijlen, ontstaat er meer begrip voor diversiteit. En dat niet alleen; de teamleden weten deze ook op een effectieve manier te benutten. Het wordt namelijk heel helder dat teamleden met verschillen elkaar juist aanvullen. DISC zorgt er ook voor dat taken makkelijker toegewezen worden aan teamleden, die daar ook goed in zijn én er plezier in hebben. Er is geen ideale medewerker, er is geen goed of fout. Maar bij taken, communicatie en benadering, die bij iemands persoonlijkheid passen, gaat het allemaal wat meer vanzelf.

Wat meet DISC?

Wanneer je als medewerker goed weet wie je bent, waar je behoefte aan hebt en in welke omgeving je goed functioneert, dan werk je met plezier, krijg je energie van je werk en voel je je fijn in het team. Dit bevordert niet alleen jouw eigen werkplezier, maar verbetert ook de samenwerking in het team.

  • welke DISC gedrags- en communicatiestijl de deelnemer het meeste gebruikt;
  • wat iemands sterke kanten en valkuilen zijn;
  • hoe de deelnemer reageert op de omgeving en op stress;
  • waar de deelnemer gemotiveerd door raakt en wat hem/haar energie kost;
  • hoe de ideale werkomgeving per deelnemer er uitziet.

Wat gaan we doen?
Voorafgaand aan de workshop maakt het hele team online de DISC Analyse. Tijdens de workshop bespreken wij samen de resultaten. Daarnaast gaan we aan de slag met leuke opdrachten. De workshop DISC is een praktische en actieve workshop.

De deelnemers leren onder meer:

  • de eigen gedragsstijl en communicatiestijl kennen;
  • de gedragsstijlen van collega’s kennen;
  • beter onderling communiceren met collega’s;
  • wat elke deelnemer nodig heeft om succesvol te functioneren.

Duur workshop
Deze workshop duurt circa 2 uur. 

Na afloop van de workshop krijgt ieder teamlid zijn/haar eigen persoonlijke DISC-profiel mee.

Uitbreiding van deze workshop
Deze workshop vormt ook een mooie combinatie met de drijfveren & talenten workshop voor een extra verdiepingsslag.

Wil jij het maximale uit je team halen? Neem dan contact met mij op voor meer informatie.